Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DE_THI_HSG_TIENG_ANH_8_HUYEN_QUANG_XUONG_NAM_20182019Trang_4.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_QUANG_XUONG_NAM_20182019Trang_3.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_QUANG_XUONG_NAM_20182019Trang_2.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_QUANG_XUONG_NAM_20182019Trang_1.jpg DE_THI_HSG_VAN_9_HUYEN_HA_TRUNG_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_VAN_7_HUYEN_LANG_CHANH_NAM_20162017.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_TINH_GIA_NAM_20162017Trang_4.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_TINH_GIA_NAM_20162017Trang_3.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_TINH_GIA_NAM_20162017Trang_2.jpg DE_THI_HSG_LY_8_HUYEN_TINH_GIA_NAM_20162017Trang_1.jpg DE_THI_HSG_VAN_9_TINH_THANH_HOA_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_SU_8_HUYEN_HAU_LOC_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_TOAN_6_HUYEN_NAM_DAN_NAM_20162017.jpg DE_THI_HSG_TOAN_7_HUYEN_NONG_CONG_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_TOAN_6_HUYEN_NONG_CONG_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_VAN_7_HUYEN_HAU_LAU_NAM_20182019Trang_2.jpg DE_THI_HSG_VAN_7_HUYEN_HAU_LAU_NAM_20182019Trang_1.jpg DE_THI_HSG_VAN_6_HUYEN_HAU_LAU_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_TOAN_8_HUYEN_HAU_LAU_NAM_20182019.jpg DE_THI_HSG_TOAN_7_HUYEN_HAU_LAU_NAM_20182019.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:24' 07-10-2021
  Dung lượng: 71.0 KB
  Số lượt tải: 152
  Số lượt thích: 0 người
  LĐLĐ THỊ XÃ NGHI SƠN
  CĐ TRƯỜNG THCS NGHI SƠN
  ---------------------------------
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - tự do - Hạnh phúc
  -----------(-------------
  
  
  PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA
  NĂM HỌC 2021-2022

  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 Công đoàn trường THCS Nghi Sơn xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm học 2021-2022 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục - Tích cực, đổi mới trong dạy và học” gồm những nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2010-2021 và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường và của ngành. Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. 2. Yêu cầu Phong trào thi đua được phát động sâu rộng thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tham gia, tạo động lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, chính xác, dân chủ, công khai. Sau khi phát động thi đua, các tổ triển khai đến tổ viên để đăng kí thi đua kịp thời, đúng tiến độ, đồng thời theo dõi, đôn đốc các tổ viên thực hiện nhiệm vụ thi đua. II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1. Đối tượng thi đua - Đối với tập thể: Nhà trường, các tổ chức đoàn thể trường THCS Nghi Sơn. - Đối với cá nhân: Tất cả CBGVNV trong toàn đơn vị. 2. Nội dung thi đua Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục. Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã nghi Sơn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong ngành. Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương, ngành Giáo dục và địa phương phát động, đặc biệt 4 phong trào thi đua do Chính phủ phát động là: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025. Nội dung trọng tâm thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo. Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng: Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Đảng các cấp; Các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn: 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 30/4… 4. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 4.1. Các danh hiệu thi đua:( Đã có trong Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 ) Đối với cá nhân gồm: Lao động
   
  Gửi ý kiến